image description

Aktiivi-Instituutti on kaikille avoin työelämän koulutus- ja kehittämiskeskus

Aktiivi-Instituutti

Koulutamme luottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja ja -päälliköitä sekä muita järjestöaktiiveja vaikuttajiksi erityisesti työmarkkinoihin, työympäristöön ja työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Tarjoamme koulutusta vuosittain yli 2 000 opiskelijalle Helsingin ydinkeskustan Aikatalossa sijaitsevien tilojen modernissa oppimisympäristössä.

Meillä on

  • Kattava koulutustarjonta
  • Ammattitaitoiset kouluttajat
  • Viihtyisät toimitilat

Tervetuloa oppimaan ja verkostoitumaan!

Aktiivi-Instituutti on vapaan sivistystyön lain tarkoittama, kaikille avoin kansanopisto, jonka erityistehtävä on työelämän kehittäminen. Opiston ylläpitäjä on ammattiliittojen muodostama Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry. Opiston toiminta alkoi syyskuussa 1972.

Koulutusohjelma

Koulutusohjelmamme suunnitellaan ammattiliittojen, työyhteisöjen, kansalaisjärjestöjen, yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden henkilöstön tarpeisiin. Koulutuksessa etsitään ratkaisuja oman työpaikan työehtojen ja työolojen kehittämiseen sekä ajankohtaisiin edunvalvonnan kysymyksiin. Monet henkilöstön edustajat ovat mukana erilaisissa oman työpaikkansa kehityshankkeissa ja projekteissa. Aktiivi-Instituutin koulutus antaa opiskelijoille myös välineitä osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja mahdollisuuden löytää ay-liikkeestä itselle sopivia vaikutuskanavia. Kouluttajamme ovat alansa ammattilaisia.

Opiskelu

Lähiopetusjaksot ovat lyhyitä, jotta koulutukseen osallistuminen olisi työssäkäynnin ohella mahdollisimman helppoa. Useimmat kurssit kestävät 2–4 päivää. Pisimmät koulutuksemme ovat jopa kahden vuoden mittaisia. Esimerkiksi työmarkkina- ja työsuojelukonsultin tutkintoihin valmentava opiskelu koostuu lähiopetusjaksoista ja niiden välillä tehtävistä etätehtävistä ja verkko-opinnoista sekä projektityöstä.

Kurssille saapuminen ja majoitus

Kurssit järjestetään pääsääntöisesti Aktiivi-Instituutin tiloissa Helsingin Aikatalossa, Mikonkatu 8:ssa. Kurssihinnat sisältävät opetuksen ja opetusmateriaalin lisäksi ruokailun (tulokahvi/aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi, päivällinen). Mikäli opiskelija tarvitsee majoitusta koulutuksen ajaksi, teemme varauksen Hotelli Helkaan Pohjoinen Rautatiekatu 23:ssa. Majoitus laskutetaan erikseen. Opiskelijoille lähetetään saapumisohjeet kurssikutsun yhteydessä.

Tilauskoulutus

Opisto voi järjestää kurssiohjelman aihealueista räätälöityjä tilauskursseja yhdessä liittojen tai muiden asiantuntijatahojen kanssa. Kurssien tulee olla kansanopistokursseja, joiden vähimmäispituus on 2 päivää ja 10 oppituntia. Kansanopistokurssiin tilaaja ei voi hakea valtionapua opintokeskuksen kautta. Yhteistyön muodot voivat vaihdella. Aktiivi-Instituutti ja tilaaja sopivat aina etukäteen työn ja kustannusten jaosta.

Yhteistyökumppanit

Aktiivi-Instituutti on osa työelämäopistojen ryhmää, jonka yhteistyön tavoitteena on työelämän kehittäminen. Ryhmään kuuluvat JHL-opisto, Kiljavan opisto ja Murikka-opisto. Opistojen muodostaman, ammattiyhdistysliike T-opistot ry:n jäseniä ovat lisäksi Kansan Sivistystyön Liitto, Työväen Akatemia, Työväen Sivistysliitto ja Voionmaan koulutuskeskus.