image description

Työelämätietoa

Luottamusmies

Työpaikalla ammattiliittoa ja toimihenkilöitä edustaa luottamusmies. Hän toimii ensisijaisena työntekijöiden edustajana, joka valitaan työehtosopimusten määräysten perusteella. Luottamusmiehen asema perustuu ammattiliiton ja työnantajaliiton solmimiin luottamusmiessopimuksiin ja yhteistoimintalakiin. Luottamusvaltuutettu valitaan sellaisissa työpaikoissa, jonka työntekijöillä ei ole työnantajaa työehtosopimuslain perusteella sitovassa työehtosopimuksessa valittua luottamusmiestä.

Luottamusmiehen tehtäviä on mm. valvoa työlainsäädännön ja työehtosopimuksen sekä muiden työnantajan ja työntekijöiden välisten sopimusten noudattamista työpaikalla, edustaa työntekijöitä yhteistoimintaneuvotteluissa ja työpaikkakohtaisessa paikallisessa sopimisessa, tiedottaa jäsenille ammattiliiton toiminnasta ja hoitaa ammattiliiton jäsenhankintaa. Luottamusmies on ammattiliiton ja siihen kuuluvien työntekijöiden edustaja työpaikalla.

Toimihenkilöliitto ERTO:n työsuhdeoppaasta löytyy lisää tietoa aiheesta.