image description

Työelämätietoa

Nuoret ja työ

STTK Opiskelijat

STTK Opiskelijat on opiskelijoiden oma järjestö, joka vaikuttaa, osallistuu, ottaa kantaa ja tiedottaa. STTK Opiskelijat tekee myös työtä opiskelijoiden ja nuorten työelämätietämyksen vahvistamiseksi.

Allianssi

Allianssi on nuorisoalan palvelujärjestö, joka tuottaa palveluita nuorisojärjestöille, nuorisotyöntekijöille ja suoraan nuorille. Allianssin palvelut liittyvät erityisesti nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien edistämiseen, yhdenvertaisuuteen ja nuorisotyön kehittämiseen. Käytännössä palvelut ovat mm. asiantuntijapalveluita, koulutuksia, julkaisuja, menetelmiä ja muita palvelutuotteita.

SAK:n työelämätietoa

Miksi kuulua ammattiliittoon? Kun kuulut ammattiliittoon, kuulut myös työttömyyskassaan. Jos jäät työttömäksi, kassa maksaa sinulle ansioihisi suhteutettua päivärahaa. Ammattiliitto vääntää puolestasi työnantajapuolen kanssa kättä. Tavoitteena ovat sinun kannaltasi mahdollisimman hyvä työehdot. Työehtosopimus on tärkein ammattiliiton jäsenyyden tuoma etu. Tutustu SAK:n työelämätietoon.

Työlainsäädäntö

Tärkeimpiä yksittäisen työntekijän työsuhteessa sovellettavia lakeja ovat työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki, opintovapaalaki ja yksityisyyden suojasta työelämässä annettu laki. Työsopimuslaki on työelämän peruslaki. Sitä sovelletaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla työsuhteessa tehtävään työhön työn laadusta riippumatta. Tutustu TE-palveluihin.