image description

Työelämätietoa

Palkkatietoa

Perustietoa palkasta

Palkkauksen perustan muodostavat eri alojen työehtosopimukset. Niissä määritellään kunkin alan vähimmäispalkat. Palkkauksessa otetaan huomioon tehtävien vaativuus ja vastuullisuus, työntekijän pätevyys, työn tulos ja sen edellyttämä koulutus. Tutustu eri alojen ja liittojen palkkatietoon ja palkkasuosituksiin.

Palkkalaskuri

Palkkalaskuri.fi-sivujen Palkkalaskin on uusi ilmaispalvelu, jonka avulla voit verrata omia palkkatulojasi muiden vastaavaa työtä tekevien palkkatuloihin. Palkkalaskimen tiedot perustuvat näiltä sivuilta löytyvän kyselylomakkeen kautta kerättyihin tietoihin.

STTK:n palkkaustietoa

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n sivuilta löytyy edunvalvontaan liittyvää ajankohtaista tietoa mm. palkka-asioista.

Akavalaiset työmarkkinat

AKAVA on korkeasti koulutettujen palkansaajien ja ammatinharjoittajien keskusjärjestö, johon kuuluu 31 jäsenliittoa. AKAVA toimii jäsentensä edunvalvojana ja yhteiskunnallisena puolestapuhujana. Jäsenliittojen kautta AKAVAan kuuluu yli 461 000 jäsentä.

EK:n palkkatilasto

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tavoitteena on luoda suomalaiselle yritys- ja elinkeinotoiminnalle entistä parempi ja kilpailukykyisempi toimintaympäristö. EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä. EK aloitti toimintansa vuoden 2005 alussa, kun Palvelutyönantajat ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto yhdistyivät uudeksi järjestöksi.

SAK:n palkkaustietoa

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK on ammattijärjestöistä vanhin. Se on valvonut suomalaisten palkansaajien etuja jo lähes sadan vuoden ajan, vuodesta 1907. Tänään SAK edustaa yli miljoonaa suomalaista perheineen. SAK:n jäseniä ovat 21 teollisuuden, julkisen sektorin, kuljetusalojen ja yksityisten palvelualojen ammattiliittoa.

Tilastokeskuksen palkkatilastoja

Tilastotietoja palkansaajien ansiotaso- ja lukumäärätiedoista sekä työvoimakustannuksista ja niiden rakenteesta, mm. palkkarakennetutkimus, ansiotasoindeksi ja työvoimakustannusindeksi.

Kunta työnantajana

Kunta-alan henkilöstömäärän arvioidaan säilyvän lähes ennallaan lähivuosina. Kuntatyönantajat arvioi henkilöstömäärän vähenevän vuoteen 2010 mennessä parilla tuhannella henkilöllä. Sairaanhoitopiireissä ja kansanterveystyön kuntayhtymissä henkilöstömäärän arvioidaan kuitenkin kasvavan.

Valtio työnantajana

Valtion tavoitteena työnantajana on, että kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen palveluksessa olevat valtion toimintayksiköt ovat uudistuvia ja edelläkävijöitä omilla tehtäväalueillaan. Valtion palveluksessa on yhteensä 73 000 henkilöä hyvin monenlaisissa tehtävissä. Lue lisää Valtiovarainministeriön sivuilta.