image description

Työelämätietoa

Työhön liittyvä sosiaaliturva

Eläkkeet ja eläketurva

Eläketurvakeskus

Eläketurvakeskus (ETK) on työeläketurvan kehittämisen ja toimeenpanon lakisääteinen yhteistyöelin, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja. Se tuottaa työeläketurvan arviointia, kehittämistä ja uudistusten seurantaa varten muun muassa tutkimuksia, tilastoja ja muita taustaselvityksiä sekä suunnittelu-, koulutus- ja viestintäpalveluja.

Kuntien eläkevakuutus

Kuntien eläkevakuutus huolehtii kunta-alan henkilöstön työeläketurvasta ja sen rahoituksesta. Palvelemme 479 000 vakuutettua ja yli 300 000 eläkkeensaajaa.

Tela eli Työeläkevakuuttajat

TELA eli Työeläkevakuuttajat on suomalaisten lakisääteistä työeläketurvaa hoitavien yksityisen ja julkisen alan työeläkevakuuttajien edunvalvonta- ja palvelujärjestö.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö edistää työttömyys- kassojen työskentelyä, tekee esityksiä ja antaa lausuntoja työttömien sosiaaliturvan kehittämiseksi.

Valtiokonttori

Valtiokonttorin eläkeneuvonta neuvoo Valtion eläkelain (VaEL) piiriin kuuluvia virkamiehiä ja työntekijöitä eläkeasioissa. Valtion eläkelain (VaEL) piiriin kuuluvat valtion palveluksessa olevat virkamiehet ja työntekijät. Heidän lisäkseen VaEL:n piiriin kuuluvat ennen vuotta 1970 syntyneet peruskoulujen rehtorit, opettajat ja muu henkilökunta sekä yksityisten peruskoulujen ja lukioiden henkilökunta. Myös osa yksityisten valtionapulaitosten henkilökunnasta on VaEL:n piirissä.

Työhön liittyvä sairausturva

Tapaturmavakuutusten lisäksi voit ottaa sairausturvavakuutuksen, joka korvaa sekä tapaturman että sairauden aiheuttamia hoitokuluja ja mahdollistaa nopean hoitoon pääsyn.
www.fennia.fi
www.turva.fi

Työkyvyttömyysturva

Huolehdi työkyvyttömyyseläkkeen ja turvan saamisesta työkyvyttömyyden aikana.
www.laki24.fi
www.pohjola.fi

Työttömyysturva

Työttömän työnhakijan perustoimeentulo työttömyyden aikana turvataan työttömyyspäivärahalla ja työmarkkinatuella. Työttömyyspäiväraha maksetaan joko peruspäivärahana tai ansiopäivärahana. Peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa maksetaan muuten samoin perustein, mutta ansiopäiväraha edellyttää työttömyyskassan jäsenyyttä.

Työttömyyden kohdatessa työvoimatoimistosta saa apua työnhakuun ja ammatilliseen kehittymiseen sekä työllisyyttä ja toimeentuloa edistäviä tukipalveluja. Työttömyyden aikana työttömyysturva mahdollistaa perustoimeentulon. Työttömyysturvan saaminen edellyttää ilmoittautumista työnhakijaksi työvoimatoimistoon ja että työnhaku on voimassa.

Kun jäät työttömäksi tai opintosi päättyvät eikä Sinulla ole työpaikkaa, ilmoittaudu mahdollisimman pian työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Siellä sinua neuvotaan, miten asiassasi edetään. Kela hoitaa työttömän työnhakijan perusturvaa, jonka tarkoitus on turvata vähimmäistoimeentulo työttömyyden aikana.
www.suomi.fi
www.stm.fi
www.kela.fi

Työhön liittyvä kuntoutus

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee kuntoutuksen tavoitteeksi ihmisen toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen, hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen. Kuntoutukseen kuuluu neuvonta, kuntoutustutkimus, erilaiset terapiat, kuntoutuslaitosjaksot, sopeutumisvalmennus, kuntoutusohjaus ja apuvälinepalvelut.

Kuntoutussäätiön tehtävänä on työikäisten työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen sekä tarjoaminen monipuolisen valikoiman kuntoutuspalveluja sekä työhyvinvointipalveluja työpaikoille.

Kooste työhön liittyvästä sosiaaliturvasta

Sivulle on koottu monipuolisesti tietoa työstä kertyvästä taloudellisesta ja sosiaalisesta turvasta, kuten esimerkiksi sairausvakuutuksesta, työttömyysturvasta, tapaturmavakuutuksesta, ryhmähenkivakuutuksesta, palkkaturvasta, aikuiskoulutustuesta ja ammattitutkintostipendistä sekä eläketurvasta.