image description

Työelämätietoa

Työmarkkinajärjestelmä

Miten työmarkkinajärjestelmä toimii

Suomessa työmarkkinoiden neuvottelutoiminta pohjautuu Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimuksiin ja periaatteisiin, joiden mukaan työmarkkinajärjestöjen on voitava harjoittaa sopimustoimintaa ja edunvalvontaa paitsi keskenään myös hallitusten ja virkamiesten kanssa. ILO:n pääperiaatteena on kolmikantaisuus, mikä tarkoittaa työnantajajärjestöjen, palkansaajajärjestöjen ja maan hallituksen välistä yhteistyötä ja neuvottelumenettelyä.
www.ek.fi

Suomen työmarkkinamalli

Suomessa on jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan solmittu keskitettyjä tulopoliittisia ratkaisuja. Niissä on käsitelty palkkoja, työaikoja, sosiaalipolitiikkaa, finanssipolitiikkaa, veropolitiikkaa ja työllisyyspolitiikkaa. Työmarkkinoiden keskusjärjestöt käyvät joka toinen vuosi tulopoliittiset neuvottelut. Valtiovalta ei suoranaisesti osallistu neuvotteluihin, mutta lupaa järjestöille neuvottelujen loppuvaiheessa ”yhteistä hyvää” mikäli palkankorotukset ovat maltillisia ja maan kilpailukykyä ja työllisyyttä tukevia.
www.valt.helsinki.fi

Yhteistoiminta työpaikalla

Tessun tarkoituksena on tehdä tunnetuksi yhteistoimintaa edellyttävät normit, opastaa näkemään yhteistoiminnan hyödyt ja eri yhteistoimintaa edellyttävien asioiden väliset yhteydet sekä tarjota työkalu helpottamaan yhteistoiminnan käytännön toteuttamista työpaikoilla.
www.ttktessu.net

Työmarkkinasanasto

Työelämän keskeisiä termejä, sanoja ja sanontoja
Akavan Tupo-sanasto