image description

Työelämätietoa

Työpaikan henki

Juttutuokio työyhteisön kehittämiseksi
Työpaikoilla olisi toisinaan tarpeellista aktivoida juttutuokioita, joissa yhdessä arvioidaan omaa työpaikkaa ja pohditaan, miten hyviä asioita vahvistetaan ja huonoja parannetaan. Jotta asiat saadaan etenemään, on mukaan otettava heti alusta lähtien myös pomot. Juttutuokion voi järjestää esimerkiksi oman ammattiyhdistyksen kokouksen yhteydessä, erillisenä tilaisuutena oman liiton jäsenille tai yhdessä työnantajan kanssa koko työpaikalle, osana meneillään olevaa kehittämishanketta tai koulutusta. Keskustelun vetäjäksi sopii vaikkapa luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu.

Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi perusteltu ja yksilöity esitys työnantajalle, luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun ja työnantajan yhteinen palaveri tai pohdintapaperi siitä, miten aiotaan vaikuttaa yhteistyöelimissä tai miten käytetään työterveyshuollon palveluja muun muassa jaksamisongelmissa ja työilmapiirin selvittämisessä. Juttutuokion päätteeksi kannattaa kirjata kaikki ehdotukset ja miettiä, miten niitä konkreettisesti lähdetään ajamaan. Oman ammattiliiton asiantuntijat ovat tukena hyvän työpaikan rakentamisessa. Tähän on koottu aiheita juttutuokion pohjaksi.

Toteutuvatko sinun työpaikallasi seuraavat tavoitteet?

Palkat kohdalleen

  • Miesten ja naisten palkkaeroja pyritään tasaamaan
  • Tavoitteiden saavuttamisesta ja tuloksista palkitaan
  • Palkka nousee, kun tehtävien vaativuus kasvaa

Iloa työhön

  • Henkilöstö voi vaikuttaa omaa työtään koskeviin asioihin
  • Esimiehet ovat oikeudenmukaisia ja kannustavia
  • Työpaikalla vallitsee hyvä meininki

Aikaa elämälle

  • Resurssit riittävät ja kiireet hallitaan
  • Työn ja perhe-elämän saa sovitettua yhteen
  • Työ ja vapaa pysyvät erillään

Jos olet yhtä mieltä näiden tavoitteiden toteutumisen suhteen, asiat työpaikallasi ovat hyvällä mallilla! Jos kuvaukset eivät tunnu sopivan työpaikallesi, tilanteen pohtimisesta yhdessä voisi olla hyötyä.

Hyvän työpaikan seitsemän teemaa

STTK ja sen jäsenliitot ovat koonneet näkemyksen keskeisimmistä hyvän työpaikan kriteereistä. Teemoina ovat tasa-arvo, osaamisen kehittäminen, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen, työpaikan hyvä meininki, työsuhteiden pysyvyys, henkilöstön edustajien toimintamahdollisuudet sekä ammatillinen järjestäytyminen. Alla näkyvien teemojen avulla voi viritellä keskustelua hyvän työpaikan ominaisuuksista.

I Onko kohtelu oikeudenmukaista ja tasa-arvoista?

1. Palkkani nousee jos hankin lisäpätevyyttä koulutuksella.
2. Palkkani nousee jos teen hyvää tulosta.
3. Palkkani nousee jos siirryn vaativampiin tehtäviin.
4. Meillä naiset saavat saman palkan kuin miehet jos tekevät samankaltaista työtä.
5. Esimiehet kohtelevat minua ja työtovereitani oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. 6. Pätkätyöläiset ja osa-aikaiset saavat samat edut kuin vakinaiset (mm. työterveyshuolto, koulutus, virkistystoiminta).
7. Saan tukea esimiestehtävieni hoidossa.

II Huolehditaanko osaamisesta?

8. Uutta henkilöstöä palkataan työssä tarvittavanammattitaidon ja osaamisen perusteella.
9. Uudet tulokkaat perehdytetään hyvin työhönsä.
10. Voin osallistua työnantajan järjestämään koulutukseen.
11. Työpaikallani arvostetaan uusien tietojen ja taitojen hankkimista.
12. Pitkään työssä olleiden kokemusta arvostetaan.
13. Kun osaamiseni työssä paranee, saan vaativampia tehtäviä hoitaakseni.

III Saako työn ja perhe-elämän sovitettua yhteen?

14. Minun on helppo yhdistää työn vaatimukset ja perhe-elämä.
15. Voin käyttää työaikajoustoja (esim. hoitovapaa, vuorotteluvapaa, osa-aikaeläke ja osa-aikatyö).
16. Voin laittaa lomia ja ylityövapaita säästöön ja käyttää ne myöhemmin silloin kun haluan.

IV Onko työtä sopivasti ja hallitaanko kiireet?

17. Työpaikallani on tarpeeksi työvoimaa.
18. Työt pystyy tekemään hyvin normaalilla työajalla.
19. Tuurausjärjestelmä toimii ja sijaisia otetaan aina kun joku on pidempään poissa.
20. Voin pitää taukoja työssäni.
21. Työohjeet ja määräykset ovat selkeitä ja ymmärrettäviä.
22. Minulla on tarvitsemani työvälineet.

V Vallitseeko töissä hyvä meininki?

23. Työporukassamme autamme toisiamme.
24. Esimiehet saavat hommat sujumaan.
25. Halutessani voin osallistua työpaikkani kehittämiseen.
26. Työkyvystäni pidetään huolta.
27. Työpaikallani työsuojelu otetaan vakavasti.
28. Meillä on työpaikalla aikaa ja paikka, jossa jutella.
29. Ongelmatilanteet hoidetaan nopeasti kuntoon.

VI Ovatko työsuhteet pysyviä?

30. Saan säännöllisesti tietoa siitä, kuinka hyvin työpaikallani menee taloudellisesti.
31. Kriisitilanteissa yhteistoimintaneuvottelut käynnistetään heti.
32. Työpaikallani ei saa irtisanoa ketään ennen kuin on selvitetty voisiko sijoittua muuhun työhön tai opiskella uuden tehtävän.
33. Meillä käytetään pätkätöitä ja/tai osa-aikaisia vain oikeaan tarpeeseen (esim. sijaisuus, työn vähyys, osa-aikaeläke, osittainen hoitovapaa).

VII Luotetaanko omiin edustajiin?

34. Meillä kaikki kuuluvat liittoon.
35. Johtajat arvostavat omaa ammattiliittoani.
36. Meillä on hyvä luottamusmies, joka saa pomotkin kuuntelemaan.
37. Luottamusmies ja pomo riitelevät joskus kunnolla mutta silti asiat hoituvat eteenpäin.
38. Luottamusmies pääsee mukaan vaikuttamaan ja päättämään työpaikan asioista yhdessä johdon kanssa.
39. Työsuojeluvaltuutetun parannusehdotukset otetaan vakavasti.