image description

Ajankohtaista

Sote-ammattilainen – pysy digivauhdissa!

Digitaalisten välineiden ja järjestelmien osaaminen on sosiaali- ja terveysalan työssä tänä päivä päivänä erittäin tärkeää. ​DigiTaito on valtakunnallinen kehittämis- ja koulutushanke, jonka tehtävä on parantaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimivien työntekijöiden digitaalisen osaamisen perustaitoja.

Hankkeen käytännön toteutusta koordinoi Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry:n ylläpitämä Aktiivi-Instituutti. Muina toteuttajina ovat Suomen Diakoniaopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Hankkeessa on kehitetty ja järjestetty sotealan ammattilaisille koulutuskokonaisuuksia pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Oulun alueella. Koulutukset ovat monimuotokoulutuksia, joissa hyödynnetään lähiopetusta ja verkkotyöskentelyä. Koulutusten pituudet vaihtelevat muutamasta tunnista useaan päivään.

DigiTaito-hanke on keskittynyt kolmelle eri osa-alueelle:

  • sote-alan työntekijöiden digitaalisten välineiden ja -palveluiden käytön perusteet
  • kotihoidon ammattilaisten digitaalisten ja teknisten laitteiden sekä palveluiden hyödyntäminen vanhusten kotihoidossa
  • varhaiskasvatuksen ammattilaisten mobiililaitteiden ja -palveluiden hyödyntäminen työssään.

Koulutusten pohjalta tuotetaan avoin oppimisympäristö MOOC (Massive Open Online Course).

​Hankkeen koulutukset käynnistyivät syksyllä 2019. Koronaepidemian vuoksi lähiopetus on ollut tauolla maalis-huhtikuun 2020 vaihteesta lähtien, mutta koulutuksia on jatkettu etäopetuksena. Lähiopetus jatkuu syksyllä 2020.

Koulutuksissa hyödynnetään sekä lähiohjausta että verkkotyöskentelyä. Laajuudeltaan koulutukset kestävät muutamasta tunnista viiteen päivää. Koulutuksen suorittaneelle myönnetään Sote-digiosaajan osaamismerkki.

Lisätiedot

  • digitaito.fi
  • Koko hanke: Jari Lindqvist, p. 040 761 5497, Jari.Lindqvist[@]aktiivi-instituutti.fi
  • Kotihoidon työntekijät ja esimiehet: Nina Eskola-Salin, p. 040 829 0797, nina.eskola-salin[@]tuni.fi
  • Varhaiskasvatuksen ammattilaiset ja mobiilitaidot: Petri Saikkonen, p. 050 312 5642, petri.saikkonen[@]sdo.fi