image description

Aktiivi-Instituutti on kaikille avoin työelämän koulutus- ja kehittämiskeskus

Aktiivi-Instituutti

Työelämän koulutus- ja kehittämiskeskus

Aktiivi-Instituutti on kaikille avoin kansanopisto, jonka erityistehtäviä ovat koulutus ja työelämän kehittäminen. Koulutamme luottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja ja -päälliköitä sekä muita järjestöaktiiveja vaikuttajiksi erityisesti työmarkkinoihin, työympäristöön ja työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Tarjoamme koulutusta vuosittain yli 2 000 opiskelijalle Helsingin ydinkeskustan Aikatalossa sijaitsevassa modernissa oppimisympäristössä. Vapaan sivistystyön lain tarkoittaman opiston ylläpitäjä on ammattiliittojen muodostama Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry. Opiston toiminta alkoi syyskuussa 1972.

Koulutusohjelma

Koulutusohjelmamme suunnitellaan ammattiliittojen, työyhteisöjen, kansalaisjärjestöjen, yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden henkilöstön tarpeisiin. Koulutuksessa etsitään ratkaisuja oman työpaikan työehtojen ja työolojen kehittämiseen sekä ajankohtaisiin edunvalvonnan kysymyksiin. Monet henkilöstön edustajat ovat mukana erilaisissa oman työpaikkansa kehityshankkeissa ja projekteissa. Aktiivi-Instituutin koulutus antaa opiskelijoille myös välineitä osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja mahdollisuuden löytää ay-liikkeestä itselle sopivia vaikutuskanavia. Kouluttajamme ovat alansa ammattilaisia.

Opiskelu

Koulutusohjelma koostuu pääasiassa 2-4 päivää kestävistä lyhytkursseista. Ohjelmassa on koulutusta mm. seuraavilta aihealueilta: työsuojelukoulutus, henkilöstönedustajien täydennyskoulutus, verkkokoulutus ja ajankohtaispäivät.

Lähiopetusjaksot ovat lyhyitä, jotta koulutukseen osallistuminen olisi työssäkäynnin ohella mahdollisimman helppoa. Näiden lisäksi ohjelmassa on työelämän syventävään osaamiseen tähtäävää tutkintokoulutusta, joista pisimmät ovat puolentoista vuoden mittaisia. Esimerkiksi työmarkkina- ja työsuojelukonsultin tutkintoihin valmentava opiskelu koostuu lähiopetusjaksoista, verkko-opinnoista ja hanketyöstä.

Tilauskoulutus ja avoimen yliopiston opinnot

Opisto voi järjestää kurssiohjelman aihealueista räätälöityjä tilauskursseja yhdessä liittojen tai muiden asiantuntijatahojen kanssa. Kurssien tulee olla kansanopistokursseja, joiden vähimmäispituus on 2 päivää ja 10 oppituntia. Kansanopistokurssiin tilaaja ei voi hakea valtionapua opintokeskuksen kautta. Yhteistyön muodot voivat vaihdella. Aktiivi-Instituutti ja tilaaja sopivat aina etukäteen työn ja kustannusten jaosta.

Tutustu myös Helsingin aikuisopiston järjestämiin avoimen yliopiston opintokokonaisuuksiin mm. hoito-, ravitsemus- ja kauppatieteiden aloilta. Helsingin aikuisopisto on yksi Suomen suurimmista yksityisistä kansalaisopistoista, jota ylläpitää ammattiliittojen muodostama Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry Aktiivi-Instituutin ohella.

Yhteistyökumppanit

Aktiivi-Instituutti on osa työelämäopistojen ryhmää, jonka yhteistyön tavoitteena on työelämän kehittäminen. Ryhmään kuuluvat JHL-opisto, Kiljavan opisto ja Murikka-opisto. Opistojen muodostaman, ammattiyhdistysliike T-opistot ry:n jäseniä ovat lisäksi Kansan Sivistystyön Liitto, Työväen Akatemia, Työväen Sivistysliitto ja Voionmaan koulutuskeskus.

Meillä on

  • Kattava koulutustarjonta
  • Ammattitaitoiset kouluttajat
  • Viihtyisät toimitilat

Tervetuloa oppimaan ja verkostoitumaan!