image description

Ajankohtaista

Suorita avoimen yliopiston opintoja keväällä 2021

Avoimen yliopiston opinnot vastaavat muuttuvan työelämän tarpeisiin. Yksittäisten opintojaksojen avulla voit lisätä, täydentää tai syventää ammatillista osaamistasi ja parantaa mahdollisuuksiasi työllistyä tai uudelleensijoittua työmarkkinoilla. Avoimessa yliopistossa opiskelu merkitsee yliopisto-opintojen suorittamista ilman ikärajaa ja pohjakoulutusvaatimuksia. 

Aktiivi-Instituutti tarjoaa yhteistyössä samaan organisaatioon kuuluvan Helsingin aikuisopiston kanssa useita avoimen yliopiston opintoja vuosittain. Opinnot toteutetaan yhteistyössä suomalaisten yliopistojen kanssa. Avoin yliopisto on kaikille avoin iästä tai koulutuksesta riippumatta.

Helsingin aikuisopiston monipuolisessa avoimen yliopiston opintojen tarjonnassa on työ- ja organisaatiopsykologian perus- ja aineopinnot sekä useita opintojaksoja kauppatieteiden, oikeustieteen, psykologian sekä viestinnän ja median alalta. Opintoja on mahdollista suorittaa eri tavoin joustavasti työn ohessa: lähiopetuksena, monimuoto-opintoina tai verkko-opintoina.

Tutustu tarkemmin Helsingin aikuisopiston avoimen yliopiston kurssitarjontaan ja ilmoittautumisohjeisiin sekä yleiseen avoimen yliopiston infoon.

Lisätietoja saat koulutuspäällikkö Anne Hirvoselta, anne.hirvonen@helao.fi tai 050 590 7184.

(HY) = Helsingin yliopisto, (JY) = Jyväskylän yliopisto, (TY) = Turun yliopisto, (UEF) = Itä-Suomen yliopisto, (VY) = Vaasan yliopisto

Avoimen yliopiston opinnot kevät 2021

KAUPPATIETEET

Henkilöstöjohtaminen 7 op (VY)
verkko-opinnot

Strateginen johtaminen 7 op (VY)
verkko-opinnot

Markkinoinnin strateginen johtaminen 6 op (VY)
verkko-opinnot

Vientimarkkinointi 5 op (VY)
verkko-opinnot

Sopimus- ja korvausoikeus 6 op (VY)
verkko-opinnot

Organisaatio-oikeus 6 op (VY)
verkko-opinnot

Vero-oikeus 6 op (VY)
verkko-opinnot

Talousoikeuden oikeustapauskommentti 1 op (VY)
verkko-opinnot

Ruotsia kauppatieteilijöille 5 op (VY)
verkko-opinnot

OIKEUSTIETEET

Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op (TY)
verkko-opinnot

PSYKOLOGIA

Persoonallisuuspsykologia I 5 op (JY)
ryhmänohjausmalli

Kliininen psykologia I, Terveyden ja mielenterveyden psykologia 5 op (JY)
ryhmänohjausmalli

Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op (JY)
ryhmänohjausmalli

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op (UEF)
verkko-opinnot
Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
Organisaatioiden johtaminen 3 op
Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
Viestintä ja vuorovaikutus 3 op
Valinnaiset opintojaksot (10 op):
Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot 2 op
Elinvoimainen organisaatio 3 op
Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2 op
Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op
Työ- ja organisaatiopsykologian tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi 2 op

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot 35 op (UEF)
verkko-opinnot
Opiskelija suorittaa 27 opintopistettä vapaavalintaisista teema-alueista MUUTTUVA TYÖELÄMÄ ja INHIMILLINEN TYÖ: yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia. Opintojen loppuvaiheessa jokainen tekee teema-alueeseen TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGINEN TUTKIMUS kuuluvan pakollisen opintojakson Projektityö.

MUUTTUVA TYÖELÄMÄ
Digiajan työtaidot ja välineet 4 op (ei tarjolla keväällä 2021)
Ikävoimaa työhön 3 op
Monipaikkainen mobiili tietotyö 3 op
Muutosviestintä 3 op
Psykologinen sopimus ja oikeudenmukaisuus 3 op
Sosiaalinen eriarvoisuus ja monimuotoisuus työelämässä 3 op
Valmentava johtajuus 4 op
INHIMILLINEN TYÖ: yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia
Kognitiivinen ergonomia 5 op (ei tarjolla keväällä 2021)
Kohtaa ja kuuntele – viestijänä työyhteisössä 3 op
Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op
Ohjaus työtoimijuuden edistäjänä 5 op (A. Kirjallisuus 2 op, B. Käytäntöön soveltaminen 3 op)
Osaamisen kehittäminen 3 op
Positiivinen työpsykologia 3 op
Tietoisuustaidot hyvinvoinnin vahvistajana 3 op
Työelämän konfliktit – ristiriidoista ratkaisuihin 3 op
Työssä oppiminen – teorioista käytäntöön 3 op
TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGINEN TUTKIMUS
Projektityö 8 op

VIESTINTÄ JA MEDIA

Organisaatioviestintä 5 op (JY)
lähiopetus ja verkko-opintoja

Mediamaiseman murrokset 5 op (JY)
verkko-opinnot

Viestintä ja vaikuttaminen 5 op (JY)
verkko-opinnot

Viestinnän ja journalismin etiikka ja normit 5 op (JY)
verkko-opinnot

Opintoneuvonta

Aktiivi-Instituutti | Koulutuspäällikkö Anne Hirvonen | anne.hirvonen@helao.fi | 050 590 7184

Tutustu tarkemmin Helsingin aikuisopiston avoimen yliopiston infoon, josta löydät lisätietoa mm. opiskeluun ja ilmoittautumiseen liittyen.