image description

Ajankohtaista

Suorita avoimen yliopiston opintoja 2021-2022

Avoimen yliopiston opinnot vastaavat muuttuvan työelämän tarpeisiin. Yksittäisten opintojaksojen avulla voit lisätä, täydentää tai syventää ammatillista osaamistasi ja parantaa mahdollisuuksiasi työllistyä tai uudelleensijoittua työmarkkinoilla. Avoimessa yliopistossa opiskelu merkitsee yliopisto-opintojen suorittamista ilman ikärajaa ja pohjakoulutusvaatimuksia. 

Aktiivi-Instituutti tarjoaa yhteistyössä samaan organisaatioon kuuluvan Helsingin aikuisopiston kanssa useita avoimen yliopiston opintoja vuosittain. Opinnot toteutetaan yhteistyössä suomalaisten yliopistojen kanssa. Opintoja on mahdollista suorittaa eri tavoin joustavasti työn ohessa: lähiopetuksena, monimuoto-opintoina tai verkko-opintoina.

(HY) = Helsingin yliopisto, (JY) = Jyväskylän yliopisto, (TY) = Turun yliopisto, (UEF) = Itä-Suomen yliopisto, (VY) = Vaasan yliopisto

KAUPPATIETEET >>

Johtaminen ja organisaatiot, opintokokonaisuus 28 op (VY)

 • Johtamisen perusteet 6 op
 • Strateginen liiketoiminnan kehittäminen 5 op
 • Henkilöstöjohtaminen 5 op
 • Organisaatiokäyttäytyminen 5 op
 • Yrityksen toiminnan kehittäminen 7 op

Markkinointi, opintokokonaisuus 26 op (VY)

 • Markkinoinnin perusteet 6 op
 • Asiakeskeinen liitetoimintalogiikka 5 op
 • Kuluttajakäyttäytyminen 5 op
 • Brändijohtaminen 5 op
 • Markkinointikommunikaatio 5 op

Talousoikeus, opintokokonaisuus 27 op (VY)

 • Talousoikeus ja liiketoiminnan etiikka 6 op
 • Sopimus- ja korvausoikeus 5 op
 • Organisaatio-oikeus 5 op
 • Vero-oikeus 5 op
 • Henkilöstöoikeus 6 op

LUONNONTIETEET >>

Maailmankaikkeus nyt 3 op (HY)

OIKEUSTIETEET >>

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajattelun I 2 op (TY)

Työoikeus 7 op (TY)

Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op (TY)

PSYKOLOGIA >>

Psykologian perusopinnot 25 op (JY)

 • Kehityspsykologia I 5 op
 • Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet 5 op
 • Persoonallisuuspsykologia I 5 op
 • Kliininen psykologia I 5 op: Terveyden ja mielenterveyden psykologia 5 op
 • Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op (UEF)

Pakollinen opintojakso 3 op:

 • Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan: työn teorioita ja käytäntöjä

Valinnaiset opintojaksot 22 op:

Monimuotoinen työelämä:

 • Elinvoimainen organisaatio 3 op
 • Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2 op
 • Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
 • Monipaikkainen mobiili tietotyö 3 op
 • Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
 • Organisaatioiden johtaminen 3 op
 • Työelämän sosiaalipsykologia 3 op

Työstä hyvinvointia:

 • Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot 2 op
 • Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
 • Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op
 • Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
 • Viestintä ja vuorovaikutus 3 op

Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I:

 • Tieteellinen tutkimus tutuksi 2 op

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot 35 op (UEF)

Opiskelija suorittaa 27 opintopistettä vapaavalintaisista teema-alueista Muuttuva työelämä ja Inhimillinen työ: yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia. Opintojen loppuvaiheessa jokainen tekee teema-alueeseen Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus II kuuluvan pakollisen opintojakson Projektityö.

Muuttuva työelämä

 • Ikävoimaa työhön 3 op
 • Muutosviestintä 3op
 • Psykologinen sopimus ja oikeudenmukaisuus 3 op
 • Sosiaalinen eriarvoisuus ja monimuotoisuus työelämässä 3 op
 • Valmentava johtajuus 4 op

Inhimillinen työ: yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia

 • Kohtaa ja kuuntele – viestijänä työyhteisössä 3 op
 • Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op
 • Ohjaus työtoimijuuden edistäjänä, kirjallisuus 2 op
 • Organisatorinen ergonomia (ORGERGO) 5 op
 • Positiivinen työpsykologia 3 op
 • Tietoisuustaidot hyvinvoinnin vahvistajana 3 op
 • Työelämän konfliktit – ristiriidoista ratkaisuihin 3 op

Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus II:

 • Projektityö 8 op

SOSIAALI- JA TERVEYSALA >>

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op (UEF)

 • Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteen opiskeluun ja lähtökohtiin 5 op
 • Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään 3 op
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 2 op
 • Johtamis- ja organisaatioteoriat 5 op
 • Sosiaali- ja terveysjohtamien perusteet 5 op
 • Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusopinnot 25 op (UEF) Uutta!

 • Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan 1 op
 • Monialainen kirjaaminen ja lainsäädäntö 1 op
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnon perusteet 3 op
 • Tietosuoja ja -turva sosiaali- ja terveydenhuollossa 5 op
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kirjallisuus 5 op
 • Asiakas- ja potilasturvallisuutta tukeva tiedonhallinta 5 op
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ekosysteemi 5 op*
 • SNOMED CT 5 op*

*vaihtoehtoisia

Terveystaloustieteen perusopinnot 26 op (UEF) ) Uutta!

 • SOTE-talous 1 op
 • Taloustieteen perusteet 6 op
 • Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään 3 op
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 2 op
 • Terveystaloustieteen perusteet 4 op
 • Julkistalouden perusteet 5 op
 • Hoidon ja palvelujen taloudellinen arviointi sosiaali- ja terveydenhuollossa 5 op

TERVEYS JA HYVINVOINTI >>

Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopinnot 25 op (UEF)

 • Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet 4 op
 • Työn monipiirteinen kuormittavuus 7 op
 • Työyhteisö ja osaaminen 7 op
 • Työympäristö 4 op
 • Johdatus epidemiologiaan ja biostatistiikkaan 4 op

Stressilääketiede 3 op (TY)

VIESTINTÄ JA MEDIA >>

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot 25 op (JY)

 • Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen 5 op
 • Organisaatioviestintä 5 op
 • Mediamaiseman murrokset 5 op
 • Viestintä ja vaikuttaminen 5 op
 • Viestinnän ja journalismin etiikka ja normit 5 op

Opintoneuvonta

Aktiivi-Instituutti | Koulutussuunnittelija Marita Parkkonen | 050 477 3866 | marita.parkkonen@helao.fi

Tutustu tarkemmin Helsingin aikuisopiston avoimen yliopiston infoon, josta löydät lisätietoa mm. opiskeluun ja ilmoittautumiseen liittyen.