image description

Ajankohtaista

Avoimen yliopiston opintoja keväällä 2020

Avoimen yliopiston opinnot vastaavat muuttuvan työelämän tarpeisiin. Yksittäisten opintojaksojen avulla voit lisätä, täydentää tai syventää ammatillista osaamistasi ja parantaa mahdollisuuksiasi työllistyä tai uudelleensijoittua työmarkkinoilla. Avoimessa yliopistossa opiskelu merkitsee yliopisto-opintojen suorittamista ilman ikärajaa ja pohjakoulutusvaatimuksia.

Helsingin aikuisopisto järjestää vuosittain useita Avoimen yliopiston opintoja yhteistyössä suomalaisten yliopistojen kanssa. Avoin yliopisto on kaikille avoin iästä tai koulutuksesta riippumatta. Osa opinnoista on lähi- ja osa verkkokursseja. Helsingin aikuisopisto on Aktiivi-Instituutin ylläpitäjän, Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry:n, Töölössä sijaitseva kansalaisopisto.

Helsingin aikuisopiston monipuolisessa avoimen yliopiston opintojen tarjonnassa on useita perusopintokokonaisuuksia, kuten esimerkiksi kauppatieteiden, kasvatustieteiden sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen alalta. Opintoja on mahdollista suorittaa eri tavoin joustavasti työn ohessa: lähiopetuksena, monimuoto-opintoina tai verkko-opintoina.

Tutustu tarkemmin avoimen yliopiston infoon. Kurssitarjonta ja ilmoittautuminen löytyy tästä.

(HY) = Helsingin yliopisto, (JY) = Jyväskylän yliopisto, (TY) = Turun yliopisto, (UEF) = Itä-Suomen yliopisto, (VY) = Vaasan yliopisto

Avoimen yliopiston opinnot Helsingin aikuisopistossa keväällä 2020

KASVATUSTIETEET

Kasvatuksen ja oppimisen kulttuurinen konteksti 7 op (TY)

Monimuoto-opinnot 9.3.-15.4., 140 €

KAUPPATIETEET

Henkilöstöjohtaminen 5 op (VY)

Verkko-opinnot 27.1.-19.4., 140 €

Markkinoinnin strateginen johtaminen 6 op (VY)

Verkko-opinnot 27.1.-22.3., 115 €

Vientimarkkinointi 5 op (VY)

Verkko-opinnot 23.3.-10.5., 115 €

OIKEUSTIETEET

Organisaatio-oikeus 6 op (VY)

Lähiopetus 4.3-15.4., 280 €

Hallinto-oikeus 7 op (TY)

Lähiopetus 10.3.-15.4., 270 €

PSYKOLOGIA

Työ- ja organisaatiopsykologia 25 op (UEF)

Monimuoto-opinnot joustavasti, 415 €

Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op

Organisaatioiden johtaminen 3 op

Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op

Työelämän sosiaalipsykologia 3 op

Viestintä ja vuorovaikutus 3 op

Valinnaisia opintojaksoja (10 op):
i) Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot 2 op
ii) Digiajan työelämä 3 op
iii) Elinvoimainen organisaatio 3 op
iv) Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
v) Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa
vi) Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
vii) Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
viii) Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op
ix) Työ- ja organisaatiopsykologian tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi 2 op
Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja.

TERVEYS JA HYVINVOINTI

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen

(HyTe) –osaamiskokonaisuus 28 op (UEF)

Verkko-opinnot tammikuu-joulukuu, 430 €

Terveyden edistämisen lähtökohdat 3 op

Terveydenhuolto-oikeus 5 op

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5op

Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä 5 op

Erilaiset kulttuurit ja terveyskäytännöt 5 op

Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö 5 op

Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 op (TY)

Monimuoto-opinnot 17.3-20.5., 185 €

Elimistön rakenne ja toiminta 4 op (UEF)

Verkko-opinnot, opintoja voi suorittaa jatkuvasti kevätlukukaudella, 100 €

Työikäisen terveys 5 op (UEF)

Verkko-opinnot 3.2.-6.4., 110 €

Vanhuuden sairaudet ja lääkehoidot 6 op (UEF)

Verkko-opinnot 23.3.-1.6., 120 €

VIESTINTÄ JA MEDIA

Viestintä ja vaikuttaminen 5 op (JY)

Verkko-opinnot maalis-huhtikuu, 90 €

Avoimen yliopiston yleinen info

Tutustu tarkemmin avoimen yliopiston infoon, josta löydät lisätietoa mm. opiskeluun ja ilmoittautumiseen liittyen. Kurssitarjonta ja ilmoittautuminen löytyy tästä.

Yhteystiedot

Helsingin aikuisopiston opintoneuvonta: Anne Hirvonen, anne.hirvonen@helao.fi, 050 590 7184

Helsingin aikuisopisto | toimisto@helao.fi | 09 41 500 300 | Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki