image description

Ajankohtaista

Johtamisvalmennusta tanssioppilaitoksille

Tanssioppilaitosten rehtorit, apulaisrehtorit ja muut tanssikoulutuksen parissa johtamistyötä tekevät

Valmennuksessa vuorovaikutusjohtamisen, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden johtamistaitosi kehittyvät. Saat eväitä tanssioppilaitoksen markkinoitiin, muutosjohtamiseen ja kestävään johtamiseen. Valmennusohjelma tarjoaa tueksesi valtakunnallisen kollegaverkoston.

15.-16.1.2021

Tanssi yhteisöllisenä toimintatapana

”Petri Hopun asiantuntijuusalueita ovat kulttuuritutkimuksen teoria ja metodologia sekä Suomen, Karjalan, kolttasaamelaisten tanssiperinteen sekä pohjoismaisen tanssifolklorismin tutkimus. Johtajavalmennuksen tanssiyhteisöä käsittelevän jakson aikana pohditaan esim. miten tanssin todellisuus nivoutuu osaksi yhteiskuntaa ja työyhteisöä.”

Valmentava vuorovaikutusjohtaminen

Perehtymällä valmentavaan vuorovaikutusjohtamiseen hahmotat yhä paremmin osaamisen kehittämisen kokonaisuuden sekä vahvistat valmennustaitojasi johtamistyössä. – Reijo Jouttimäki

12.-13.2.2021

Taidekasvatuksen hyvinvointivaikutukset

”Kai Lehikoinen paneutuu työssään taiteen saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Hän on kiinnostunut siitä miten taiteisiin osallistuminen vahvistaa ihmisten kulttuurista ja sosiaalista pääomaa lisäten mahdollisuuksia sekä henkilökohtaiseen hyvinvointiin että yhteiseen hyvään. Kulttuurihyvinvoinnin perusta on kulttuurisissa perusoikeuksissa, jotka valtiosääntö turvaa.”

Työyhteisön ja sen jäsenten hyvinvointi, oppilaan hyvinvoinnin turvaaminen

”Kuinka luoda hyvinvoiva ja psykologisesti turvallinen tila niin työyhteisölle kuin oppilaille? Minkälaisilla raameilla tukea yhteistyötä, kommunikaatiota ja luovuutta epävarmuuden keskellä? Tarkastellaan, kuinka hyvinvointia tukevat rakenteet tulisi päivittää tässä ajassa ja mihin olisi hyvä kiinnittää huomiota. Pysähdytään myös sen ääreen, kuinka johtajana huolehtia itsestä kaikkien odotusten ja vaatimusten ristiaallokossa.” – Marjukka Laurola

Esimiestyön perusteet

Pekka Järvinen johdattelee johtajuuden ja toimivan työyhteisön perusrakenteisiin erityisesti esimiehen roolia avaten. Pääset perehtymään mistä syntyy hyvinvoiva, toimiva ja motivoitunut työyhteisö sekä mistä asioista esimiesten pitää jatkuvasti huolehtia.

26.-27.2021

Kestävä kehitys, ekososiaalinen sivistys ja tanssioppilaitoksen johtaminen

”Uudistava oppilaitos pystyy ravistelemaan maailmankuvaamme ja tarjoamaan avarampia näkymiä toivottavasta tulevaisuudesta. Ekososiaalinen sivistys viitoittaa tietä kohti merkityksellistä elämää luonnon kantokyvyn puitteissa. Taiteen perusopetuksen kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden avulla oppilaitos voi kehittää toimintaansa tulevaisuutta ennakoivaan ja yhteiskuntaa uudistavaan suuntaan.” – Erkka Laininen

Tuloksellisempaa markkinointia

”Koulutuspäivän jälkeen ymmärrät ja pystyt johtamaan tuloksellisempaa markkinointia. Saat valmiuksia niin yksittäisten kampanjoiden, kuin tarkempaankin suunnitteluun. Ymmärryksesi liiketoiminnan johtamisen ja sisällöntuotannon välillä kirkastuu. Saat varmuutta päätöksentekoon, niin sisäisessä tekemisessä kuin esimerkiksi markkinointikumppanin kanssa työskennellessä.” – Elli Mäkilä

23.–24.4.2021

Muutosjohtaminen

”Muutoksen kolme tärkeää kysymystä, miksi, miten, mitä! Tulevaisuus ei putoa tyhjästä – käymme läpi erilaisia näkemyksiä tulevaisuudesta sekä yleisimmät epäonnistumiseen johtavat syyt. Muutos perustuu toiminnalle ja oppimiselle. Opit johtamaan muutosta menestyvästi hyödyllisten työkalujen avulla.” -Reijo Jouttimäki

Valmentajat

Petri Hoppu FT, dosentti, yliopettaja Oulun AMK Kulttuuri osasto
Reijo Jouttimäki FM, vararehtori Aktiivi-Instituutti
Pekka Järvinen PsM, TM, organisaatiopsykologi Organisaatiokonsultointi Praxis Oy
Kari Karvonen PsM, työnohjaaja, johtava rehtori Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry
Erkka Laininen DI, suunnittelupäällikkö, Okka-säätiö
Marjukka Laurola PsM, työnohjaaja, työterveyspsykologi ja psyykkinen valmentaja
Kai Lehikoinen FT, johtaja, Taideyliopiston Cereda tutkimuskeskus
Elli Mäkilä Dip DigM, JET Storybound Oy
Viivi Seirala YTM, toiminnanjohtaja Taiteen perusopetusliitto TPO ry
Rikhard Zitting OTK, FM, koulutuspäällikkö Aktiivi-Instituutti

Varaa paikkasi

Valmennuksen hinta on 1000€
Valmennuspäivien kahvit ja lounaat sisältyvät hintaan.
Ilmoittautumiset 8.1.2021 mennessä.

Paikka: Helsingin aikuisopisto | Runeberginkatu 22–24, 00100 Helsinki.

Valmennus järjestetään lähi- tai etäopetuksena pandemiatilanteesta riippuen.

Lisätietoja:

Pirkko Ahjo, koulutuspäällikkö Helsingin aikuisopisto pirkko.ahjo@helao.fi, 050 435 3297
Hannele Niiranen, toiminnanjohtaja STOPP ry, toimisto@stopp.fi, 0400 813 311