image description

Ajankohtaista

Ajankohtaista vuoden 2021 koulutustarjonnasssa

Vuoden 2021 koulutusten valikoimassa on ajankohtaisasiaa ja uutuuksia. Tarjoamme muun muassa keinoja henkilöstönedustajan omaan jaksamisen ja haastaviin asiakastilanteisiin. Tarjolla on myös tehokkuutta työvuorosuunnitteluun ja vinkkejä neuvottelutaitojen kehittämiseen. Työlainsäädännön muutoksia ja uusinta oikeuskäytäntöä on suunnattu niille, jotka tarvitsevat työssään lainsäädännön osaamista.

Koulutukset järjestetään toistaiseksi etäkoulutuksina koronaepidemian vuoksi. Etäopetukseen osallistuminen on helppoa. Saat ilmoittautumisesi jälkeen linkin, jota klikkaamalla ohjaudut automaattisesti verkkotapaamiseen.

Työoikeus >>

Työoikeuden koulutusohjelmaan sisältyy tänä vuonna kattava paketti koskien ajankohtaisia työmarkkina-asioita, uudistunutta työlainsäädäntöä ja viimeisintä oikeuskäytäntöä. Esimerkkeinä toimivat varsinkin Työmarkkinat, talous ja politiikka -kurssi, Työlainsäädännön muutokset ja uusinta oikeuskäytäntöä sekä Työoikeuden uusi kertauskurssi 2, jossa on kokonaan uudet aiheet.

Työelämässä hyödyllisiä oppimiskokonaisuuksia tarjoavat mm. yksityisyyden suoja ja yhdenvertaisuus sekä viestintä ja tietosuoja työelämässä, palkkausjärjestelmät, työn vaativuuden ja työsuorituksen arviointi, työvuorosuunnittelun tehokkuus, lakisääteiset suunnitelmat työpaikalla, talouden perusteet ja tunnusluvut eläkeasioita unohtamatta. Koulutuksia järjestetään myös ajankohtaisesta paikallisesta sopimisesta, neuvottelutaidoista ja henkilöstön edustajan vaikutusmahdollisuuksista.

Neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot >>

Neuvottelu- ja vuorovaikutustaitojen kursseilla kehitetään ja syvennetään työelämän keskeisintä ja kriittisintä taitoa, vuorovaikutustaitoa. Kurssit sopivat jokaiselle, joka kokee omissa vuorovaikutustaidoissaan olevan parantamisen, tarkistamisen tai kehittämisen varaa. Kurssit sopivat hyvin myös heille, jotka eivät ole edustuksellisissa tehtävissä organisaatiossaan.

Kesän kynnyksellä on hyvä pysähtyä pohtimaan omia vahvuuksia, onnellisuutta ja merkityksellisyyttä. Henkilöstön edustaja ja merkityksellinen työ -kurssilla 31.5.-1.6.2021 pääset tutustumaan positiivisen psykologian tieteellisiin lähtökohtiin onnellisuudesta ja työn merkityksellisyydestä. Kurssi sopii kaikille onnellisuudesta, omista vahvuuksista ja merkityksellisyyden teemoista kiinnostuneille henkilöille.

Avoimen yliopiston opinnot >>

Uutena aihealueena tarjoamme syksyllä terveystaloustieteen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon perusopinnot. Monipuolisessa avoimen yliopiston tarjonnassamme ovat suosittuja työ- ja organisaatiopsykologian perus- ja aineopinnot, psykologian perusopinnot sekä kauppatieteiden opinnot johtamisesta, markkinoinnista ja taloustieteestä.

Aktiivi-Instituutti tarjoaa yhteistyössä samaan organisaatioon kuuluvan Helsingin aikuisopiston kanssa useita avoimen yliopiston opintoja vuosittain. Avoimen yliopiston opinnot vastaavat muuttuvan työelämän tarpeisiin. Yksittäisten opintojaksojen avulla voit lisätä, täydentää tai syventää ammatillista osaamistasi ja parantaa mahdollisuuksiasi työllistyä tai uudelleensijoittua työmarkkinoilla. Opintoja on mahdollista suorittaa eri tavoin joustavasti työn ohessa: lähiopetuksena, monimuoto-opintoina tai verkko-opintoina.

Työmarkkinakonsultin tutkinto >>

Työmarkkinakonsultin tutkinto-opetus käynnistyi tammikuussa. Tutkinto on tarkoitettu kaikille työpaikkojen henkilöstön edustajille (luottamusmiehet, yhteistoimintaelimissä toimivat ja työsuojeluvaltuutetut) sekä liittojen työntekijöille.

Koulutettavat perehtyvät monipuolisesti yhteiskunnallisiin aiheisiin, suomalaiseen työelämään ja sen tulevaisuuteen, työsuhdeasioihin ja lainsäädäntöön sekä talouteen. Koulutusjaksoilla käsitellään aihealueita tutkimuksen, käytäntöjen ja vierailujen kautta. Koulutusjaksoille voivat osallistua kiinnostuksensa mukaan myös henkilöstön edustajat, jotka eivät halua suorittaa työmarkkinakonsultin tutkintoa, mutta ovat muuten kiinnostuneita aiheesta.

Tutkinto on kokonaisuudessaan 25 opintopistettä ja se vastaa laajuudeltaan yliopistoaineen perusopintoja (approbaturia). Tutkinto rakentuu neljästä pakollisesta neljän päivän jaksosta: 1. Henkilöstön edustaja vaikuttajana 2. Työlainsäädäntö 3. Talouden perusteet 4. Kehittyvä työelämä. Tutkinto suoritetaan vuoden aikana ja siihen kuuluu oman valinnan mukaisen hanketyötutkielman kirjoittaminen.

HUOM!
Aktiivi-Instituutti ei järjestä uusia konsulttitutkintoja vuonna 2022. Kehitämme koulutuksia yhteistyössä liittojen ja konsulttikoulutusten käyneiden kanssa. Tavoitteena on käynnistää uusi henkilöstön edustajan erikoistumiskoulutusohjelma vuoden 2023 alussa.

Tutustu ja ilmoittaudu liittosi kautta

Tutustu koulutustarjontaan ja suunnittele oman koulutusvuotesi ohjelma.

Ammattiliitot osallistuvat henkilöstön edustajien koulutuskustannuksiin. Suurin osa koulutuksistamme on hyväksytty palkalliseksi koulutukseksi henkilöstön edustajille. Ilmoittautua voit siinä tapauksessa vain oman liittosi kautta.

Koulutuksia pidetään Helsingin lisäksi Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa.

Lisäohjeita etäopetukseen

Saat ilmoittauduttuasi linkin, jolla ohjaudut automaattisesti etäopetustapahtumaan.

Etäopetukseen voit liittyä työpaikalta tai kotoa käsin, joten osallistuminen on joustavaa. Tutustu tarkemmin Teamsin ja Zoomin ohjeisiin.