image description

Työelämän koulutus- ja kehittämiskeskus

Aktiivi-Instituutti

Työelämän koulutus- ja kehittämiskeskus

Aktiivi-Instituutti on kaikille avoin kansanopisto, jonka erityistehtäviä ovat koulutus ja työelämän kehittäminen. Koulutamme luottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja ja -päälliköitä sekä muita järjestöaktiiveja vaikuttajiksi erityisesti työmarkkinoihin, työympäristöön ja työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Tarjoamme koulutusta vuosittain yli 2 000 opiskelijalle Helsingin ydinkeskustan Aikatalossa sijaitsevassa modernissa oppimisympäristössä.

Koulutustarjonta

Koulutuksemme suunnitellaan ammattiliittojen, työyhteisöjen, kansalaisjärjestöjen, yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden henkilöstön tarpeisiin. Koulutuksissa etsitään ratkaisuja oman työpaikan työehtojen ja työolojen kehittämiseen sekä ajankohtaisiin edunvalvonnan kysymyksiin. Monet henkilöstön edustajat ovat mukana erilaisissa oman työpaikkansa kehityshankkeissa ja projekteissa. Aktiivi-Instituutin koulutus antaa opiskelijoille myös välineitä osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja mahdollisuuden löytää ay-liikkeestä itselle sopivia vaikutuskanavia. Kouluttajamme ovat alansa ammattilaisia.

Opiskelu

Koulutusohjelma koostuu pääasiassa 2-4 päivää kestävistä lyhytkursseista. Lähiopetusjaksot ovat lyhyitä, jotta koulutukseen osallistuminen olisi työssäkäynnin ohella mahdollisimman helppoa. Näiden lisäksi ohjelmassa on työelämän syventävään osaamiseen tähtäävää tutkintokoulutusta, joista pisimmät ovat puolentoista vuoden mittaisia. Esimerkiksi työmarkkina- ja työsuojelukonsultin tutkintoihin valmentava opiskelu koostuu lähiopetusjaksoista, verkko-opinnoista ja hanketyöstä.

Yhteistyökumppanit

Tutustu myös Helsingin aikuisopiston järjestämiin avoimen yliopiston opintokokonaisuuksiin. Tarjolla on mm. sosiaali- ja terveysalan, kauppatieteen, oikeustieteen ja psykologian opintoja. Helsingin aikuisopisto on yksi Suomen suurimmista yksityisistä kansalaisopistoista, ja opistolla on yhteinen ylläpitäjä Aktiivi-Instituutin kanssa.

Aktiivi-Instituutti on osa työelämäopistojen ryhmää, jonka yhteistyön tavoitteena on työelämän kehittäminen. Ryhmään kuuluvat JHL-opisto, Kiljavan opisto ja Murikka-opisto. Opistojen muodostaman, ammattiyhdistysliike T-opistot ry:n jäseniä ovat lisäksi Kansan Sivistystyön Liitto, Työväen Akatemia, Työväen Sivistysliitto ja Voionmaan koulutuskeskus.

Tilauskoulutus

Opisto voi järjestää koulutusohjelman aihealueista räätälöityjä tilauskursseja yhdessä liittojen tai muiden asiantuntijatahojen kanssa. Koulutukset voidaan järjestää sopimuksen mukaisesti opiston tai asiakkaan tiloissa sekä verkossa. Tutustu tarkemmin koulutuspäälliköihin ja pyydä tarjousta.

Opiston ylläpitäjä

Vapaan sivistystyön lain tarkoittaman opiston ylläpitäjä on Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry. Opiston toiminta alkoi vuonna 1972.

Meillä on

  • Kattava koulutustarjonta
  • Ammattitaitoiset kouluttajat
  • Viihtyisät toimitilat

Tervetuloa oppimaan ja verkostoitumaan!