image description

Työelämän koulutus- ja kehittämiskeskus

Koulutustarjonta

Aktiivi-Instituutin koulutukset suunnitellaan ammattiliittojen, työyhteisöjen, kansalaisjärjestöjen, yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden henkilöstön tarpeisiin.

Koulutuksissa etsitään ratkaisuja oman työpaikan työehtojen ja työolojen kehittämiseen sekä ajankohtaisiin edunvalvonnan kysymyksiin. Monet henkilöstön edustajat ovat mukana erilaisissa oman työpaikkansa kehityshankkeissa ja projekteissa.

Koulutus antaa välineitä osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja mahdollisuuden löytää ammattiyhdistysliikkeestä itselle sopivia vaikutuskanavia.

Järjestämme myös avoimen yliopiston opintoja yhteistyössä samaan organisaatioon kuuluvan Helsingin aikuisopiston kanssa. Tarjolla on mm. sosiaali- ja terveysalan, kauppatieteen, oikeustieteen ja psykologian opintoja. Helsingin aikuisopisto on yksi Suomen suurimmista yksityisistä kansalaisopistoista Helsingin Etu-Töölössä.

 

Opiskelu

Koulutusohjelma koostuu pääasiassa 2-4 päivää kestävistä lyhytkursseista. Lähiopetusjaksot ovat lyhyitä, jotta koulutukseen osallistuminen olisi työssäkäynnin ohella mahdollisimman helppoa.

Ohjelmassa on vuodesta 2023 alkaen myös työelämän syventävään osaamiseen tähtäävää erikoistumiskoulutusta, jonka laajuus on 30 op. Suoritusaika on yksilöllinen, mutta sen keskimääräinen kesto on 18 kuukautta. Opiskelu koostuu etä- ja lähiopetuksesta, verkko-opinnoista ja hanketyöstä.

Luomme opiskelijan ympärille tiiviin yhteisön, joka auttaa ja tukee opintojen aikana ja jälkeen. Tutustu koulutuksiin osallistuneiden blogikirjoituksiin.

 

Opiston ylläpitäjä

Vapaan sivistystyön lain tarkoittaman kansanopiston ylläpitäjä on ammattiliittojen muodostama Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry (TJO).  Toiminnanjohtajana toimii Kari Karvonen. Opiston toiminta alkoi vuonna 1972.

 

Tilauskoulutus

Järjestämme koulutusohjelman aihealueista räätälöityjä tilauskursseja yhdessä liittojen tai muiden asiantuntijatahojen kanssa. Koulutukset voidaan järjestää sopimuksen mukaisesti opiston tai asiakkaan tiloissa tai verkossa. Tutustu tarkemmin koulutuspäälliköihin ja pyydä tarjousta.

 

Yhteistyökumppanit

Aktiivi-Instituutti kuuluu työelämäopistojen perustamaan T-opistot ry:hyn. Yhdistyksen tehtävänä on suomalaisten työmarkkinoiden kehittäminen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon vaalimisen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattamisen hengessä. Samalla yhdistys toimii työelämäopistojen edunvalvojana ja toteuttaa kehittämishankkeita lähinnä Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Yhdistys seuraa myös kansainvälistä ay-toimintaa ja osallistuu siihen toimintasuunnitelmansa mukaisesti. Yhdistykseen kuuluvat Aktiivi-Instituutin lisäksi JHL-opisto, Kansan Sivistystyön liitto KSL, Murikka-opisto, TJS-opintokeskus, Työväen Akatemia, Työväen Sivistysliitto TSL sekä Voionmaan koulutuskeskus.

Järjestämme koulutuksia myös yhteistyössä samaan organisaatioon kuuluvan kansalaisopisto Helsingin aikuisopiston kanssa.