image description

Ajankohtaista

Tyky-etäseminaarin tunnelmia

Tyky-etäseminaari 2020: Älyllinen haastaminen ja itsensä johtaminen

Aktiivi-Instituutti järjesti 7.5.2020 TYKY-etäseminaarin, jonka aiheena oli ”älyllinen haastaminen ja itsensä johtaminen”. Verkossa toteutettuun seminaariin osallistui yli 130 SuPerin, Tehyn ja Jytyn edustajaa.

Päivän ensimmäisenä luennoitsijana oli kasvatustieteen tohtori, yliopistotutkija, kehittävä kouluttaja ja työnohjaaja Kati Tikkamäki Tampereen yliopistosta aiheenaan Itsensä johtaminen ja omat voimavarat. Tikkamäen huikean elävä esitys tarjosi näkökulmia siitä, mitä itsensä johtaminen on, mitä se vaatii ja millainen rooli sillä on laajemmissa, yhteiskunnallisissa puitteissa.

Tikkamäen mukaan itsensä johtaminen antaa ihan jokaiselle – työroolista riippumatta – mahdollisuuden (self-)leadershipiin, kun havainnoi omaa toimintaansa ja ympäristöään, asettaa tavoitteita ja ohjaa toimintaansa tavoitteisiin pääsemiseksi. Tähän ”leaderin” rooliin liittyviä ulottuvuuksia esitettiin monipuolisesti niin tietojen kuin taitojen ja asenteenkin tarkastelemiseksi ja kehittämiseksi. Tämä kevät onkin ollut varmasti monille varsinaista ”resilienssin” kulta-aikaa. Tikkamäen esitystä kuvailtiin mielenkiintoiseksi paketiksi ja palaute oli yksinomaan kiitettävää.

Päivän toisena luennoitsijana toimi Helsingin aikuisopiston koulutuspäällikkö, kuvataiteilija Juha Okko, joka tarjosi osallistujille laajan näkökulman taiteen ja taiteilijan maailmaan. Lisäksi jokaiselle tarjottiin matka omaan taiteilijuuteensa luonteenomaisen, ensisijaisen käden käyttämisessä harjoituksissa sekä jännittävä kokeilu vähemmän harjoitetun käden kokeiluissa.

Okon luento käsitteli kiinnostavasti taiteen lainalaisuuksia ja toteuttamisen haasteita, mutta myös luovuutta eli uuden tuottamista ja innovaatioita eli ”uudennoksia”. Juhan sanoin ”Ongelma pyörii päässä. En osaa sitä ratkaista tai tarkemmin sanoen, en tiedä, miten alkaisin sitä ratkaista.” Ajatuskulku oli osuvasti ilmaistu erityisesti näinä aikoina, kun olemme kaiken aikaa uusien tilanteiden ja tuntemattomien uhkien ja niiden vaatimien pikaisten ratkaisujen edessä. Niin ikään näkökulma ”Ajatus ja liike ovat yksirytminen kokonaisuus” kytkeytyy päivän seuraaviin luentoihin, joissa tuodaan esiin liikkeen ja ajatuksen yhteyttä. Okon saamassa palautteessa kiiteltiinkin runsaasta ”aivoruoasta”.

Aktiivi-Instituutin vararehtori Reijo Jouttimäen ja koulutuspäällikkö Aila Peippo-Pasurin yhteinen ”tiku ja taku” -esitys stressistä oli vuorossa seuraavana. Kolmenlaiset stressitilat – myönteinen, kielteinen ja krooninen – ovat vaikutuksiltaan erilaisia. Myönteinen stressi saa meidät toimimaan työtehoa nostaen, kun taas kroonistunut kielteinen stressi on koko kehoa vakavasti kuormittava, mahdollisuuksien mukaan vältettävä tila.

Stressi puhutti kuulijoita chatissa. Henkilöstönedustajan tehtävä on vaativa ja toivomuksena on, ettei yhtään useampi lukeutuisi EU:n oppaassa mainittuun työperäisestä stressistä sairastuneiden joukkoon. Esityksen stressitestitehtävään arvioina tuli jopa viisi yhdestätoista stressin ilmentymästä omakohtaisesti koettuna!

Aktiivi-Instituutin koulutuspäällikkö ja työnohjaaja, tohtorikoulutettava Emma Nordback esitti seuraavaksi työelämän näkökulman aiheeseen ”Mistä elämään motivaatiota ja mielekkyyttä?” Emma haastoi pohtimaan: ”Jos nykyinen työsi loppuisi, mitä jäisit kaipaamaan eniten?” ja ”Mikä motivoi sinua ja miksi?” Esiin nousivat työtehtävien mielekkäät eli tärkeät ja merkitykselliset sekä motivoivat eli mielenkiinnon herättävät puolet. Niitä olivat palkan ohella asiakkaat, työkaverit ja yhteisö.

Esityksessä kuultiin merkityksellisyyden ja merkityksettömyyden kokemuksen ilmentymistä. Ihmiselle ei riitä hengissä selviytyminen, vaan elämän halutaan olevan myös elämisen arvoista. Merkitykselliseksi elämän voi kokea hyvän ja yhdessä tekemisen kautta. Henkilöstönedustajiksi valikoituneen ihmisen tunnistaa me-puheesta. Esityksen lopuksi italialaisen kuvan siivittämänä kuultiin tarina, joka varmasti sai fundeeraamaan sitä, mikä elämässä kaiken kaikkiaan on merkityksellistä.

”Oppiminen venymis- ja epävarmuusalueilla – NLP:n keinoin kohti uusia ajatusmalleja” oli luennon aiheena filosofian tohtori, Helsingin aikuisopiston peruskoulun apulaisrehtori, NLP Trainer Anne Leinosella. Ajankohta, jossa olemme siirtyneet ”mukavuusalueen ulkopuolelle”, sisälsi syyn tarkastella muutosta NLP:n keinoin. NLP (Neuro Linquistic Programming) on ajattelutapa ja toimintamalli, joka auttaa kehittämään omaa osaamista ja käyttämään sitä parhaalla tavalla sekä antaa välineitä oman ajattelun ja toiminnan työstämiseen.

Leinosen esityksestä saatiin muistutus siitä, kuinka kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ei niin pientä muutosta tai tekoa, joka ei vaikuttaisi laajalti, mutta ihmisellä itsellään on jo muutoksessa tarvittavat voimavarat. Lohdullista on, että toimimattomia keinoja voi vaihtaa uusiin päästäkseen toivottuun lopputulokseen. Sen suurimpana esteenä on aluksi siteeratun Fjodor Dostojevskin sanoin pelko: ”Ihmiset pelkäävät eniten uuden askeleen ottamista, uuden sanan lausumista.” Annen opein voi muokata ajatuksia kielen avulla, jotta näkisi asiat uskomuksista vapain silmin, myönteisesti. ”Aina voi oppia uutta!”, mainittiin palautteiden joukossa.

Hyvinvointiluennoista ensimmäisessä yrittäjä, hyvinvoinnin ja arvojen asiantuntija Hannu Suominen käsitteli ”tietoisuuden lisäämistä hyvinvoinnin työkaluna”. Aihe sisälsi kehotuksen olla tietoisempi päivittäisistä valinnoista ja päätöksistä sekä pohtia, ovatko arvot päätösten takana. Omia arvoja elämässä, ja varsinkin tulevaisuuden tutkailussa, on syytä puntaroida, jos mielii elää mielekästä ja motivoivaa elämää. Suominen haastoi kuulijat pitämään ensin huolen itsestään, jotta jaksaa huolehtia töistään ja toisista, sillä stressi ei lopu korona-ajan jälkeenkään.

Suominen muistutti vanhasta totuudesta, että jokainen on oman elämänsä ongelmien ratkaisija. Onneksi apua on saatavilla, kuten esityksen arvoanalyysin avulla. Osallistujat pääsivät miettimään itselleen merkityksellisiä asioita ja niiden toteutumista. Kuulijoille aukeni arvojen ja panosten ristiriitakohtia. Samoin päästiin punnitsemaan ei vain tilannekohtaista, vaan yleistä motivaatiota. Esitys kirvoitti erään kuulijan arvioimaan luennon päivän parhaaksi, vaikka esityksessään Suominen kysyikin ”Muistetaanko meidät puheista vai teoista?”.

Lopuksi kuultiin toisen hyvinvoinnin asiantuntijan, liikunnanopettaja Mikko Harkonmaan vuorovaikutteinen esitys ”Maailmankaikkeuden hienoin kone! – Ajatus oman kehon hyvinvoinnin asiantuntijuutta kohti”. Pitkän päivän päätteeksi kirjaimellisesti liikuttavan esityksen seuraaminen oli hauskaa ja aktivoivaa. Luennoitsijan rohkaisu liikkua aina ja missä vain sopiva tilaisuus tulee, viritti kommentteja: ”No pittää vähän kehata, jos tolleen julkisella paikalla heiluu” ja ”Tuli lämmin ja veri lähti kiertämään”.

Harkonmaan kannustamana saatiin tuntumaa helppoihin kehon ja mielen hyvinvointia ylläpitäviin liikkeisiin toteutettavaksi työpaikalla, kotona tai vaikkapa junaa odotellessa tai ostoskärrykierroksella. Kuinka moni osallistujista lie kokeillut liikuttaa käsivartta pitäen peukaloa paikallaan ylös suuntautuneena? Ja kenen päivärutiinina on toistaa istuen tehtäviä liikkeitä kehon vetreyttämiseksi? Mikä tärkeintä, kehon ja mielen yhteys todentui näissä harjoituksissa niin, että esitys synnytti halun liikkua. Lyhyitä kehon ja mielen hyvinvointiklippejä löytyy Aktiivi-Instituutin kotisivulta, sisältäen myös kyseisiä liikkeitä.

Vaikka etäseminaari oli ensimmäinen laatuaan Aktiivi-Instituutin Tyky-seminaarien sarjassa, koettiin ohjelman toteutus palautteiden perusteella pääosin onnistuneeksi. Osallistujat kiittivät päivän aihevalintaa ja esityksiä. Palautteissa pyydettiin lisäkoulutusta päivän aiheista ja luennoitsijoita uudelleen kuultaviksi. Etäohjelma Zoomin välityksellä toteutettuun seminaariin osallistui tuttuja ja aiheista kiinnostuneita henkilöstönedustajia, joten ystävien kesken saatiin mahdollisuus kasvaa ja kehittyä kohti uusia etätoteutuksia.

Koulutusjohtaja Jari Tuomainen oli seminaarin toteutukseen hyvin tyytyväinen. ”Omasta näkövinkkelistäni Tyky-seminaari oli ennen kaikkea osoitus yhteistyön voimasta ja joustavuudesta. Haluan kiittää kaikkia seminaarin toteutukseen osallistuneita tärkeästä työpanoksesta. Olen ylpeä aivan jokaisesta. Kiitos Tehy, Jyty ja SuPer, kun mahdollistitte tämän. Ennen kaikkea iso kiitos kaikille osallistujille. Me teimme yhdessä hienon seminaaripäivän!”, Tuomainen summaa.

Toteutus:

Kouluttajat: Kati, Juha, Aila ja Reijo, Anne, Emma, Hannu ja Mikko
Asiakas-  ja koulutuskoordinaattorit: Jaana ja Kirsti
Markkinointi: Kristiina
Tallenteiden siirto: Kaisa
Kansanopistoyhdistys: Raakel ja Mirka (tekniikka)
Tehy, Jyty ja SuPer (mahdollistajat)
Osallistujat (vuorovaikuttajat)