image description

Ajankohtaista

Valmentava johtaminen ja työhyvinvointi -koulutus rehtoreille ja opetusalan johtamistyötä tekeville

Rehtoreiden valmentava johtaminen ja työhyvinvointi

1.4.–13.12.2021 | Vuorovaikutteinen verkkovalmennus

Rehtori tai opetusalan johtamistyötä tekevä, panosta osaamiseesi
– luot hyvinvointia itsellesi ja yhteisöllesi
Valmentavan johtamisen perustana ovat kiinnostus, kysyminen, innostaminen ja haastaminen. Johtaminen on systeeminen kokonaisuus, jossa erityisen tärkeää on ihmisten välinen vuorovaikutus. Työhyvinvoinnin ja työn menestyksellisyyden ytimessä on ymmärrys vuorovaikutuksesta ryhmädynaamisena ilmiönä. 

Opetushallitus rahoittaa valmennuksen, joten se on osallistujalle maksuton.

Valmentava esimiestyö 1.–15.4.

Orientaatio valmentavaan johtamiseen. Kehityt valmentavana johtajana ja opit hyödyntämään valmentavaa otetta osana työyhteisösi osaamisen kehittämistä. 

Tarkemmat sisällöt ja päivämäärät

Vuorovaikutusjohtaminen 26.4.–19.11.

Vuorovaikutusosaaminen on keskeinen osa johtajuutta. Saat näkökulmia työyhteisön vuorovaikutusosaamisen ja -kulttuurin kehittämiseen sekä käytännön työkaluja erilaisten vuorovaikutustilanteiden hallintaan. 

Vuorovaikutusjohtamisen kokonaisuus leikkaa läpi koko valmennuksen, mikä mahdollistaa oman osaamisen kehittämisen arjessa tapahtuvan tietoisen ja systemaattisen harjoittelun sekä reflektoinnin kautta.

Tarkemmat sisällöt ja päivämäärät

Strateginen muutoksessa johtaminen 9.8.–27.9.

Muuttuvassa toimintaympäristössä ketterä strateginen toiminta on organisaatioiden menestymisen edellytys. Muutoksessa johtamisessa korostuvat yhä enemmän yhteinen ongelmanratkaisu, yhteisöllinen oppiminen ja kollektiivisen viisauden hyödyntäminen. Koulutuksessa saat työkaluja oman organisaatiosi tulevaisuuden strategiseen ennakointiin ja muutoksessa johtamiseen.

Tarkemmat sisällöt ja päivämäärät

Moninaisuus työyhteisössä 12.–22.10.

MBTI® -tyyppi-indikaattori on maailman eniten käytetty erilaisuuden tunnistamismenetelmä. Pääset testaamaan menetelmää ja pohtimaan itsetuntemuksen lisäämisen kautta omaa toimintaasi työyhteisössä ja muissa sosiaalisissa tilanteissa. Itseään ja erilaisuutta paremmin ymmärtävä johtaja jaksaa paremmin ja pystyy peilaamaan monia sisäisiä prosessejaan rakentavasti ja kestävästi. 

Tarkemmat sisällöt ja päivämäärät

Hyvinvoiva työyhteisö 11.10.–30.11.

Perehdyt työhyvinvoinnin osatekijöihin, jonka avulla parannat työyhteisösi hyvinvointiaSaat käyttöösi konkreettisia työkaluja, joiden avulla kehityt työhyvinvoinnin johtajana ja kehittäjänä. 

Tarkemmat sisällöt ja päivämäärät

Jaettu johtajuus 1.–13.12.

Opit hyödyntämään jaetun johtajuuden mahdollisuuksia ja tukemaan henkilöstön itseohjautuvuutta.  Perehdyt tehtävien ja vastuiden jakamiseen ja yhdessä tekemisen prosesseihin, kuten ”shared leadership & distributed leadership”. Pääset myös syventymään oppivan yhteisön periaatteisiin ja pedagogiseen johtamiseen. 

Tarkemmat sisällöt ja päivämäärät

Kouluttajat

Kouluttajat ovat alansa ammattilaisia. Tutustu kouluttajiin tarkemmin.

Valmennuksen toteutus

  • ennakko- ja välitehtäviä
  • verkkotapaamisia helppokäyttöisellä Zoom-yhteydellä
  • opetusvideoita
  • omaan työhön kytkettyjä käytännön harjoituksia 
  • kirjallisuuteen ja tutkimuksiin tutustumista ja niiden reflektointia 

Valmennus toteutetaan verkossa, joten pääset osallistumaan paikasta riippumatta. Valmennuksessa käytetään oppimisympäristö Priimaa. Tarjoamme mahdollisuuden omien kokemusten jakamiseen, yhdessä oppimiseen ja osaamisen kehittymiseen tutkimustietoon nojaten. Verkkotapaamiset ovat yhteistyöskentelyä varten sisältäen asiantuntijan alustuksen ja yhteistoiminnallista ryhmätyöskentelyä.

Ilmoittautuminen koulutukseen

Suosittelemme valmennuskokonaisuuden suorittamista, mutta voit myös ilmoittautua itsellesi sopivimpiin teemoihin.

Ilmoittaudu kuhunkin moduuliin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Ilmoittautumispäivämäärän näet klikkaamalla kyseisen moduulin tarkempia sisältöjä.

Ilmoittaudu >>

Valmennukset ovat opetushallituksen rahoittamina osallistujille maksuttomia.