image description

Ajankohtaista

Valmentava johtaminen ja työhyvinvointi -koulutus rehtoreille ja opetusalan johtamistyötä tekeville

Verkkototeutus 1.3.-30.11.2021 

Rehtori, panosta osaamiseesi – luo hyvinvointia itsellesi ja yhteisöllesi. 
Valmentavan johtamisen perustana ovat kiinnostus, kysyminen, innostaminen ja haastaminen. Johtaminen on systeeminen kokonaisuus, jossa erityisen tärkeää on ihmisten välinen vuorovaikutus. Työhyvinvoinnin ja työn menestyksellisyyden ytimessä on ymmärrys vuorovaikutuksesta ryhmädynaamisena ilmiönä. Valmennuksessa ajattelusi kehittyy ja saat valmiuksia toteuttaa valmentavaa johtamis- ja vaikuttamistyötä.  

Valmentava esimiestyö, maaliskuu 

Orientaatio valmentavaan johtamiseen. Kehityt valmentavana johtajana ja opit hyödyntämään valmentavaa otetta osana työyhteisösi osaamisen kehittämistä. 

Vuorovaikutusjohtaminen, huhtikuu-marraskuu

Vuorovaikutusosaaminen on keskeinen osa johtajuutta. Tästä teemasta saat näkökulmia työyhteisön vuorovaikutusosaamisen ja -kulttuurin kehittämiseen sekä käytännön työkaluja erilaisten vuorovaikutustilanteiden hallintaan. Teeman aiheina ovat: 

  • Empatia ja ratkaisukeskeisyys johtajan vuorovaikutuksessa 
  • Dialogisuus, kuunteleminen ja henkilökeskeinen vuorovaikutus 
  • Assertiivinen viestintä 

Vuorovaikutusjohtamisen kokonaisuus leikkaa läpi koko koulutuksen, mikä mahdollistaa oman osaamisen kehittämisen arjessa tapahtuvan tietoisen ja systemaattiseen harjoittelun sekä reflektoinnin kautta. 

Strategia ja muutosjohtaminen, toukokuu 

Saat valmiuksia ja työkaluja strategiseen johtamiseen ja strategian toteuttamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Ymmärrät paremmin muutoksessa johtamista ja sen dynamiikkaa. 

Moninaisuus työyhteisössä, elokuu

MBTI® -tyyppi-indikaattori on maailman eniten käytetty erilaisuuden tunnistamismenetelmä. Pääset testaamaan menetelmää ja pohtimaan itsetuntemuksen lisäämisen kautta omaa toimintaasi työyhteisössä ja muissa sosiaalisissa tilanteissa. Itseään ja erilaisuutta paremmin ymmärtävä johtaja jaksaa paremmin ja pystyy peilaamaan monia sisäisiä prosessejaan rakentavasti ja kestävästi. 

Hyvinvoiva työyhteisö, syyskuu 

Perehdyt työhyvinvoinnin osatekijöihin, jonka avulla parannat työyhteisösi hyvinvointiaSaat käyttöösi konkreettisia työkaluja, joiden avulla kehityt työhyvinvoinnin johtajana ja kehittäjänä. 

Jaettu johtajuus, lokakuu 

Opit hyödyntämään jaetun johtajuuden mahdollisuuksia ja tukemaan henkilöstön itseohjautuvuutta.  Perehdyt tehtävien ja vastuiden jakamiseen ja yhdessä tekemisen prosesseihin ”shared leadership & distributed leadership”. Teemassa perehdytään myös oppivan yhteisön periaatteisiin ja pedagogiseen johtamiseen. 

Valmennuksen toteutus 

  • Vähintään 1 verkkotapaaminen/teema 
  • Opetusvideot 
  • Omaan työhön kytkettyjä käytännön harjoituksia 
  • Kirjallisuuteen ja tutkimuksiin tutustumista ja niiden reflektointia 

Suosittelemme valmennuskokonaisuuden suorittamista, mutta voit myös valita itsellesi sopivimmat teemat ja ilmoittautua pelkästään niihin. Valmennus toteutetaan verkossa, joten pääset osallistumaan paikasta riippumatta. Valmennuksessa käytetään oppimisympäristö Priimaa.  

Valmennus tarjoaa mahdollisuuden omien kokemusten jakamiseen, yhdessä oppimiseen ja osaamisen kehittymiseen tutkimustietoon nojaten. Verkkotapaamiset ovat yhteistyöskentelyä varten sisältäen asiantuntijan alustuksen ja yhteistoiminnallista ryhmätyöskentelyä.  

Verkkotapaamisten ajankohdat tarkentuvat tammikuussa.

Tilaamalla uutiskirjeen varmistat paikkasi ja saat lisätietoja valmennuksesta ensimmäisten joukossa. Jätä yhteystietosi!

Kouluttajat

Reijo Jouttimäki, Emma Nordbäck, Anna-Mari Jaatinen, Katja Joutsijoki, Jari Lindqvist,
Kari Karvonen, 
Jari Tuomainen, Aila Peippo-Pasuri