Kouluttajat

Tutustu kouluttajiin

 

FM Reijo Jouttimäellä on yli kolmenkymmenenviiden vuoden kokemus julkisen ja yksityisen sektorin asiantuntijatehtävistä ja yli kahdenkymmenenviiden vuoden kokemus eri innovatiivisten organisaatioiden johtamis- ja esimiestehtävistä (yliopisto, ammattikorkeakoulu, kansanopisto, Opeko, Educode Oy ja Susinno Oy). Vuodesta 1992 lähtien hän on toiminut sekä julkisen että yksityisen sektorin johtajuuskoulutusten ja kehittämisohjelmien suunnittelu-, kouluttaja- ja asiantuntijatehtävissä (yli 200 ohjelmaa).

Hän on toiminut useissa kansainvälisissä kehittämisprojekteissa sekä kouluttajana että lyhytkestoisesti asiantuntijana organisaation kehittämisen, strategian toteuttamisen, henkilöstön kehittämisen, valmentavan johtajuuden, oppivan organisaation, työhyvinvoinnin sekä osaamisen johtamisen teema-alueilla. Hänen erityisosaamisalueita ovat strateginen ajattelu, suunnittelu ja johtaminen, erilaisuuden, osaamisen, työhyvinvoinnin ja muutoksen johtaminen sekä organisaation kehittäminen.

Rehtori, kouluttaja ja valmentaja KM Anna-Mari Jaatinen on toiminut rehtorina ja pedagogiikan rohkeana ja kokeilevana kehittäjänä vuodesta 2004. Jaatinen on luovaan, innovatiiviseen, yhteisölliseen, taidetta ja teknologiaa hyödyntävään pedagogiikkaan kouluyhteisöä luotsaava rehtori. Hän on valmentavan johtajuuden sekä ketterän muutosjohtajuuden taitaja. Tulevaisuuden koulun toimintakulttuurin kehittämistyö rakentuu hänen metaforansa Luovan tulen mallin ympärille.
FM Emma Nordback on koulutukseltaan myös ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry). Nordback on onnellisuuden vakavasti ottava Aktiivi-Instituutin neuvottelu- ja vuorovaikutustaitojen koulutuspäällikkö, Positive Psychology Practitioner ja Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija.

Nordbackilla on laaja-alainen kokemus moninaisten oppilaitosryhmien sekä eri organisaatioiden johdon ja tiimien puheviestinnän, muiden viestintätilanteiden sekä vuorovaikutustaitojen käytännönläheisistä koulutuksista ja ohjauksesta. Puheviestinnän erikoisosaajana hän on myös tarjonnut viestinnän työkaluja konsultin työssä. Positiivisen psykologian hengessä hän ilmaisee puheen vaikuttavuuden ytimen: Se mistä puhumme, muokkaa todellisuuttamme. Niinpä puheen interpersonaalisin teoin voimme vaikuttaa niin nykytodellisuuteen kuin tulevaisuuteemmekin työmaailmassa.

Katja Joutsijoki on teatteritaiteen maisteri. Hänellä on takanaan 23 vuotta näyttelijän työtä esim. Lahden kaupunginteatterissa, Kansallisteatterissa ja Teatteri-Takomossa. 12 vuotta vuorovaikutus- ja neuvottelutaidon kouluttamista ja vuodesta 2016 asti hän on toiminut myös kouluttajana Aktiivi-Instituutilla. Joutijoki on opiskellut myös Kriittisessä korkeakoulussa kirjoittamista 2 vuotta. Hän on kirjoittanut mm. radioteatterille (Yle) kuunnelma sarjan ja Helsingin juhlaviikoille näytelmän.
KM, AmO Jari Lindqvistillä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus julkisen ja yksityisen sektorin kehittämis-, valmennus- ja konsultointitehtävistä. Hän on toiminut myös esimies- ja johtamistehtävissä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla useita vuosia.

Tällä hetkellä Jari toimii projektipäällikkönä digitalisaatioon ja organisaation kehittämiseen liittyvissä hankkeissa Helsingin aikuisopistossa. Jarin erityisosaamisalueita ovat strateginen johtaminen ja laajat muutos- ja fuusiohankkeet julkisella sektorilla.
Jari on toiminut asiantuntijana ja kouluttajana myös useissa kansainvälisissä konsultointiprojekteissa erityisesti strategian toteuttamiseen liittyen.

Kari Karvosella on yli 30 vuoden kokemus oppimisen edistämisestä, organisaatioiden psykologiasta ja henkilöstön kehittämisestä – sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Esimiehenä hän on toiminut eri toimialoilla yli 20 vuoden ajan: valmennuspäällikkönä, toiminnanjohtajana, koulutuspäällikkönä, rehtorina, kehitysjohtajana ja johtajana.

Työnohjaajana Karvonen on perehtynyt ihmisten erilaisuuteen ja työyhteisöön systeeminä. Hän on ohjannut yksilöitä, pienryhmiä ja kokonaisia työyhteisöjä. Työskentelyssä painottuu yhteisöllinen, enemmän ihmisten välisiin suhteisiin kuin yksilöiden ominaisuuksiin keskittyvä työote. Viitekehyksenä Karvosella on systeeminen ihmisten johtaminen ja epäviralliseen – usein tiedostamattomaan – organisaatioon keskittyvä ote työyhteisön ilmiöihin. Karvonen kouluttautuu parhaillaan organisaatioanalyytikoksi.