image description

Ajankohtaista

Vuoden 2019 koulutustarjonta

Vuoden 2019 koulutustarjonnassa korostuvat työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyvät koulutukset. Lisäksi tarjolla on jatkokoulutusosiot kokeneille konkareille, koulutusta viestintä- ja neuvottelutaitojen kehittämiseen sekä moninaisuuden ymmärtämiseen työyhteisössä. Laajennamme koulutustarjontaa Helsingin lisäksi Kuopioon, Ouluun ja Tampereelle pyrkien entistä paremmin palvelemaan asiakkaita eri puolilla Suomea.

Tutustu koulutustarjontaan ja varmista paikkasi.

Neuvottelu- ja vuorovaikutustaitojen tarjontaan on lisätty koulutusta, jossa rajapinnat työhyvinvoinnin ja vuorovaikutustaitojen kesken ovat sekoittuneet entisestään. Taustalla on ajatus, että vuorovaikutusosaamisen kautta voidaan parantaa hyvinvointia esimerkiksi merkityksellisempien, rakentavampien ja myötäelävämpien kohtaamisten kautta. Koulutuksessa punaisena lankana on eettisyys erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja yksilöllisen viestintäosaamisen kehittäminen tavalla, joka antaa konkreettisia eväitä hyvinvointia tukevan vuorovaikutuskulttuurin rakentamisen.

Työoikeuden koulutusohjelmaan on sisällytetty kattava ja uudistunut paketti koskien ajankohtaisia ja polttavia työmarkkina-asioita, työoikeuden ja työsuojelusäädösten kertausta (Helsingissä ja Oulussa), työlainsäädännön jatkokoulutusta, työaikakysymyksiä ja työaikajoustoja. Ajankohtaisia oppimiskokonaisuuksia tarjoavat mm. yksityisyyden suoja ja yhdenvertaisuus sekä viestintä ja tietosuoja työelämässä, palkkausjärjestelmät, työn vaativuuden ja työsuorituksen arviointi, työvuorosuunnittelun tehokkuus, lakisääteiset suunnitelmat työpaikalla, talouden perusteet ja tunnusluvut – eläkeasioita unohtamatta. Koulutuksia järjestetään lisäksi mm. edunvalvonnasta Europan unionissa, paikallisesta sopimisesta, neuvottelutaidoista ja henkilöstön edustajan vaikutusmahdollisuuksista.

Työmarkkinakonsultin tutkinto-opetus käynnistyy helmikuussa. Tutkinto on tarkoitettu kaikille työpaikkojen henkilöstön edustajille (luottamusmiehet, yhteistoimintaelimissä toimivat ja työsuojeluvaltuutetut) sekä liittojen työntekijöille. Koulutettavat perehtyvät monipuolisesti yhteiskunnallisiin aiheisiin, suomalaiseen työelämään ja sen tulevaisuuteen, työsuhdeasioihin ja lainsäädäntöön sekä talouteen. Lähijaksoilla käsitellään aihealueita tutkimuksen, käytäntöjen ja vierailujen kautta. Lähijaksoille voivat osallistua kiinnostuksensa mukaan sellaisetkin henkilöstön edustajat, jotka eivät halua suorittaa työmarkkinakonsultin tutkintoa, mutta ovat muuten kiinnostuneita aiheesta. Työmarkkinakonsultin tutkinto on kokonaisuudessaan 25 opintopistettä ja se vastaa laajuudeltaan yliopistoaineen perusopintoja (approbaturia). Tutkinto rakentuu neljästä pakollisesta neljän päivän jaksosta: 1. Henkilöstön edustaja vaikuttajana 2. Työlainsäädäntö 3. Talouden perusteet 4. Kehittyvä työelämä. Tutkinto suoritetaan vuoden aikana ja siihen kuuluu hanketyö.